2018-02-02
Geon Kim, Sangyun Lee, […], Yongkeun Park, Scientific Reports, 8, 1782, January 29(2018)
2017-10-25
Moosung Lee, Seungwoo Shin, […], Yongkeun Park, Optics Express (2017)
2017-10-25
Geom Kim, Moosung Lee, […], and YongKeun Park, bioRxiv, October 20(2017)
2017-08-25
Joonseok Hur, Kyoohyun Kim, […] YongKeun Park, Scientific Reports, 8, 9306, August 24(2017)
2017-05-09
Su-A Yang, Jonghee Yoon, […], YongKeun Park , Cytometry Part A, April 20(2017)
2017-05-09
SangYun Lee, HyunJoo Park, […] YongKeun Park , Scientific Reports (2017)
2017-02-20
Tae In Kim, Buki Kwon, […] Sung-yool Choi , ACS Applied Materians and Interfaces, in press. (2017)
2017-02-20
Jonghee Yoon, YoungJu Jo, […] YongKeun Park, Scientific Reports 7, Article number: 6654 (2017)
2017-02-20
YoungJu Jo, Sangjin Park, […] YongKeun Park, SCIENCE ADVANCES (2017) DOI: 10.1126/sciadv.1700606
2017-02-07
Doyeon Kim, Sangyun Lee, […] YongKeun Park, bioRxiv preprint (2017)
Scroll Up